Algemene Ledenvergadering 2017

20-03-2017

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de club is op maandag 20 maart 2017.

Locatie: Grand Café Wouters | Sophialaan 5, Leeuwarden
Datum: 20 maart 2017
Aanvang: 17:00

Agenda

1. Openen vergadering

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 21 maart 2016

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Financieel jaarverslag door de penningmeester

5a. Begroting 2017
5b. Vaststellen contributie bedrijfslidmaatschap

6. Benoeming lid kascommissie

7. Bestuursverkiezing

8. Wat verder ter tafel komt

9. Vaststellen datum en tijd ALV 2018 | maandag 19 maart

We treffen u graag.

« terug naar overzicht

Aanmelden voor dit evenement?

Om u aan te melden voor dit evenement dient u lid te zijn van de Commerciële Club Leeuwarden.