Algemene Ledenvergadering

19-03-2018

Op maandag 19 maart is de algemene ledenvergadering van onze club in Grand Café Wouters te Leeuwarden.

Locatie: Grand Café Wouters | Sophialaan 5, Leeuwarden
Datum: 19 maart 2018
Aanvang: 17:00

 1. Opening

 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2017

 3. Jaarverslag secretaris

 4. Financieel jaarverslag penningmeester

  • Verslag van de kascommissie

  • Goedkeuring en decharge

 5. Begroting 2018

  • Vaststellen van de begroting

 6. Benoeming lid kas commissie

 7. Bestuursverkiezingen

 8. Wat verder ter tafel komt

 9. Vaststellen datum en locatie volgende vergadering: Maandag 18 maart 2019, Grandcafe Wouters

 10. Sluiting

« terug naar overzicht

Aanmelden voor dit evenement?

Om u aan te melden voor dit evenement dient u lid te zijn van de Commerciële Club Leeuwarden.