Presentatie projecten Vrij-Baan

U bent al ondernemer, wijkpanel, Gemeenteraad en Provinciale Staten uit voor de informatiebijeenkomst van Leeuwarden Vrij-Baan.

Werkzaamheden Vrij-Baan
De werkzaamheden aan de wegen in en rondom Leeuwarden zijn nog steeds in volle gang. Allemaal bedoeld om de bereikbaarheid van de stad en de omgeving te vergroten, voor nu en in de toekomst.
Een aantal projecten zoals de Haak om Leeuwarden, is al nagenoeg klaar. Andere projecten zijn in volle gang of worden binnenkort opgestart. Naast de infrastructurele projecten wordt de komende jaren ook gewerkt aan gebiedsontwikkeling, spoorse projecten en het Van Harinxmakanaal.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Leeuwarden Vrij-Baan nodigt u uit om kennis te nemen van alle lopende en komende projecten. Hiervoor wordt een inloopavond in het Provinciehuis georganiseerd op maandag 13 juni tussen 17.00 en 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen alle projectleiders iedere 20 minuten een korte presentatie geven bij hun stand en u in de gelegenheid stellen vragen te stellen. kunt dus komen en gaan wanneer het u schikt en aansluiten bij de projecten waar uw belangstelling naar uit gaat. 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de site van Leeuwarden Vrij-Baan.

Praktische info
Datum | maandag 13 juni 2016
Tijd | 17.00 – 19.30 uur
Locatie | Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ  Leeuwarden

« terug naar overzicht